Hakkımızda

İnsan ve Medeniyet Hareketi geçmişinden aldığı birikim ve tecrübeyle geleceğin dünyasını inşa etmek için nitelikli çalışmalara imza atmayı kendine hedef ediniyor.

Faaliyetlerini Eyüp Bahariye Mevlevihanesi’nde ki genel merkezinde sürdüren İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin İstanbul’un farklı muhitlerinde alt kurumları, Türkiye genelinde farklı şehirlerde ve Yurt dışında temsilcilikleri bulunmaktadır.

İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin kökleri 70’li yıllarda Milli Türk Talebe Birliği ve Akıncılar Derneği etrafında bir araya gelen, bu topraklarda İslam’ın sesi olmayı kendine şiar edinmiş o yıllardaki üniversite gençliğidir.

1970’li yıllarda MTTB ve devamında Akıncılar Derneği, 1980 sonrası üniversitelerde Müslüman Gençlik ve günümüzde İnsan ve Medeniyet Hareketi olarak varlığını sürdüren birlikteliğimiz 40 yıllık bir geçmişe sahiptir.

Hareketimiz 80’li ve 90’lı yıllarda Rahmet Yayınevi’nde yayınladığı kitaplarla ümmet coğrafyasının Türkiye’deki sesi olmuş, üniversite gençliğinin çıkardığı Müslüman GençDergisi ile o yıllardaki İslamcı düşünce ve aksiyona önemli katkılar sağlamıştır.

2000’li yıllardan sonra kurumsallaşma sürecine ağırlık veren hareket, kendini “İnsan ve Medeniyet Hareketi” olarak tarif etmiş, insanı ve medeniyeti merkeze alan bir perspektifle çalışmalarını sürdürmektedir. İnsan ve Medeniyet Hareketinin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet GÜNEY, 1980 darbesinde kapatılan Akıncılar Derneği’nin son başkanıdır.  

İnsan ve Medeniyet Hareketi, kendi medeniyet değerlerimizin ihyası için çıkmış olduğu uzun soluklu yürüyüşünü sürdürüyor. Kur’an-ı Kerim’in insanlığı kurtuluşa erdiren mesajını peygamber efendimizin (s.a.v) sahih sünnetiyle anlama ve yaşama gayreti yaptığımız her faaliyetin ana fikrini oluşturuyor.

Geleceğin dünyasının inşa edilmesinde bizim medeniyet değerlerimizin başrolde olmasını istiyorsak ahlaki, siyasi, ekonomik, stratejik ve düşünsel anlamda bir tasavvur ortaya koyup bu tasavvurun neşet etmesi için gayret etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin genel merkezinde yoğun bir faaliyet süreci devam etmektedir.

Bahariye Mevlevihane’sindeki genel merkezde bulunan vakıf ve derneklerimiz kendi medeniyet değerlerimize ait nitelikli ürünler sunmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Sanat atölyelerimizde klasik İslam sanatları yeniden ihya edilmektedir. Hat, Tezhip, Kat’ı, Minyatür, Mozaik atölyelerinde usta sanatçılar her gün yeni eserlere imza atmaktalar.  

Kış döneminde yapılan Kur’an İkliminde Müzakereler programında Kur’an-ı Kerim ayetleri üç farklı tefsir hocası tarafından müzakereye dayanan bir üslupta tefsir edilmektedir. Kur’an İkliminde Müzakereler programı her Pazar sabahı saat 08:00’den itibaren www.medeniyettv.com adresinden de canlı olarak izlenebilmektedir. Aynı zamanda tefsir derslerinin videoları www.imh.org.tr adresinde yayınlanmaktadır.  

Ülkemizde ve dünyada gelişen güncel meseleler aylık olarak düzenlenen Haliç Forumu programında konusunda uzman konuklar davet edilerek analiz edilmektedir. Haliç Forumu programı ile yoğun bir dezenformasyon süreci yaşadığımız çağımızda insanımıza güncel meseleler ile ilgili sağlıklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz.  

Bahariye Mevlevihanesi’nde faaliyetlerini sürdüren İMH’ye bağlı kurumlardan biri olan İnsan Vakfı, gerçekleştirmiş olduğu sosyal ve kültürel çalışmalarla yurt içinde ve yurt dışında insanımızın her türlü ihtiyacını karşılamaya dönük projeler üretmektedir. İnsan Vakfı Eğitim Merkezi (İVEM) tarafından teşekkül edilen Eğitim Kürsülerinde İslami ilimlerden sosyal bilimlere, dil bilimlerinden eğitim bilimlerine kadar nitelikli insan yetiştirmek için eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.

İnsan ve Medeniyet Hareketi ülkemizin yetiştirdiği birikimli insanlardan istifade etmek için Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK ve Prof. Dr. Mahmut KAYAhocalarımızla aylık olarak Kalb-i Selim ve Akl-ı Selim sohbetleri düzenlemektedir.

İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin gençlik çalışmaları Genç Hareket tarafından yürütülmektedir. Üniversite ve Lise gençliğinin ahlaki ve zihni gelişimi için nitelikli faaliyetler düzenleyen Genç Hareket öğrenci evleri, yurtlar ve bağlı kurumlardaki gençlerle sürekli iletişim halinde abilik ve ablalık modeli ile gençleri kuşatıyor. Yaz ve kış kampları, ilim ve hayat dersleri, kitap okuma programları Genç Hareket’in başlıca faaliyet alanlarını oluşturmaktadır.

İnsanlığın kurtuluşu İslam’a bağlı ise İnsan ve Medeniyet Hareketi bu kurtuluş mesajını insanlara ulaştırma görevini kendine ilke ediniyor. Davet bilinci tüm faaliyetlerin ana fikrini oluşturuyor. Bunun için ilim, kültür ve sanat başta olmak üzere her alanda İslam’ın insanlığa hayat veren nefesinin neşv-ü nema bulmasını sağlayacak faaliyetler ortaya koymak İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin başlıca gayesidir. İnsan ve Medeniyet Hareketine gönül vermiş kişiler ortaya koydukları bütün faaliyetlerde dünya ve ahiret saadetine ulaşmayı murat etmektedirler. Sizleri de bu kutlu yolculuğa katılmaya davet ediyoruz.