Önceliklerimiz

1.Allah (c.c.)’ın kul olarak sorumlu kıldığı insana kulluk vazifelerini hatırlatmak,

2.Davet ve tebliğ çalışmaları ile inancımızın gözettiği temel maslahatları ikame ederek toplumu ıslah ve inşa etmek,

3.Toplumun bütün katmanlarına ulaşan, dar ve içe kapanık olmayan bir çalışma yürütmek,

4.Bütün çalışmalarımızda istişare ile hareket etmek,

5.Görevlendirmede ve istihdamda temsil, ehliyet ve liyakati öncelemek,

6.Her alanda üretkenlik ve verimliliği öncelemek,

7.Fertler arasında “kardeşlik hukuku” nu tesis etmeyi ve paylaşımı esas alarak ortak tecrübeyi yaygınlaştırmak,

8.Alan el değil, veren el olmak,

9.Fertlerinin, toplumun çeşitli katmanlarında yer bulması ve söz sahibi olması için çalışmak,

10.Fertlerinin, aidiyet bilinci doğrultusunda bir hukuk ve cemaat ahlakı ile hareket etmesini sağlamak,

11.Kurumsal çalışmamızı hiçbir kişinin, grubun ve kuruluşun çıkarlarına alet ve entegre etmemek,

12.İslam’ın esaslarına ve insanın fıtratına muhalif her türlü oluşumdan uzak durmak ve bu tür oluşumların dışında kalmak,

13.Düşünce ve harekette itidalli davranmak,

14.Aynı inanç ve ahlaki değerleri benimseyenlerin kardeşliği prensibine riayet etmek ve Müslüman cemaatlerle ilişkileri bu doğrultuda geliştirmek,

15.Özel ve tüzel kişiler ile sağlıklı, sürdürülebilir bir iletişim kanalı oluşturarak bu kanalı sürekli olarak açık tutmak,

16.İslami değerleri temel ilkeler olarak merkeze almak, yerel değerleri göz ardı etmeden ve bu çerçevedeki evrensel birikimi önemseyerek çalışmalarımızı yürütmek,

17.Tüm çalışmalarımızda insan fıtratını dikkate alarak tedriciliğe riayet etmek,

18.Çalışmalarımızda kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yaparak bu planlara göre hareket etmek,

19.Tüm faaliyetlerimizde raporlama, ölçme ve değerlendirmeyi esas almak,

20.“Güven, denetlemeye engel değildir” anlayışı ile hareket etmek,

21.İçeriden ve dışarıdan gelecek her türlü eleştiriye açık olup bu eleştirileri dikkate almak,

22.Önceliklerimizin, tüm bağlı kurumlarda uygulanmasını sağlamaktır.