İlke ve Esaslarımız

1. İnanç ve ahlak esasları, tüm çalışmaların vazgeçilmez şartıdır.

2. Çalışmaların her aşamasında; ıslah, ihya, inşa çizgisinde bir medeniyet tasavvuruna göre hareket edilir.

3. Kadim geleneği ve kaynakları bilme ve sahiplenme; ancak bunları çağdaş bir yorumla sunma genel bir bakış açısı olarak benimsenir.

4. İstişare ile hareket etme esastır.

5. İnsan hak ve hukuku gözetilir; insan hak, hukuk ve özgülüğüne yöneltilen her türlü olumsuzluk, hukuksuzluk ve zulme karşı açık tavır alınır.

6. Aynı inanç ve ahlaki değerleri benimseyenlerin kardeşliği prensibine riayet edilir ve diğer cemiyetlere yaklaşımda bu esasa uyulur.

7. İnsan ve medeniyet hareketi, geleceğini, geleneksel miras üzerine kurmaya çaba sarf eder.

8. Bir şahsa, gruba, ırka, cinsiyete ve sınıfa imtiyaz verilmez.

9. Kurumsal çalışma; hiçbir kişinin, grubun ve kuruluşun çıkarlarına alet ve entegre edilemez.

10. Düşünce ve harekette itidal tercih edilir.

11. Açıklık ve şeffaflık esastır

12. Toplumsal meşruiyete önem verilir.

13. Yerel ve evrensel değerler dikkate alınır.

14. Uluslararası meşruiyet dikkate alınır.

15. Görevlendirmede ve istihdamda temsil, ehliyet ve liyakat öncelenir.

16. İhtilaflı meselelerde, ilgili istişare kurullarının kararlarına göre hareket edilir.

17. Stratejilerin, modellerin revize edileceği kabul edilir.